Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 6.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

24.10.2018
Pravoúhlá soustava souřadnic - PS str. 31 - 34
 

5.11.2018
Začali jsme kapitolu Zlomek, desetinná čísla (PS od str. 39)
V pondělí 12.11. budeme psát kontrolní písemnou práci za 1. čtvrtletí z tohoto učiva:
- početní úkony s přirozenými čísly (sčítání, odčítání, násobení a dělení)
- obsah a obvod čtverce a obdélníku
- slovní úloha (sčítání a násobení přirozených čísel)
- jednotky času (vyjádření pomocí zlomků - např. kolik minut je 1/3 hodiny)
- desetinné zlomky a desetinná čísla
- konstrukční úlohy (základní geometrické útvary - kolmé a rovnoběžné přímky, čtverec, obdélník, kružnice, pravoúhlý trojúhelník)

 

16.11.2018
V pondělí 19.11. budeme psát test na porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel (PS str. 47, 50, 51)

20.11.2018
Ve středu 21.11. budeme psát test na převádění desetinných čísel na desetinné zlomky a naopak (viz PS str. 46)

26.11.2018
Probíráme násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a 1000 (PS str. 59 až 62). Ve  středu 28.11.  budeme psát z tohoto učiva test, kde budou i příklady na sčítání a odčítání desetinných čísel (PS str. 51 až 56).

30.11.2018
V pondělí 3.12. budeme psát test na převody jednotek délky (viz PS str. 64).

18.12.2018
Probrali jsme násobení desetinných čísel (PS str. 68 až 72). Po Vánocích bude z tohoto učiva test.

10.1.2019
Ve středu 16.1. budeme psát pololetní písemnou práci z učiva o desetinných číslech:
- sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel
- násobení a dělení 10, 100, 1000
- zaokrouhlování
- převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu
(pracovní sešit od str. 49 do str. 86)