Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Dějepis 6.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

 

Leden

Babylonská říše

Starověký Egypt

Učebnice str. 34-53

Pracovní sešit str. 20-30

 

Prosinec

Starověk

Starověká Mezopotámie

Sumerové

Učebnice str. 28 - 33

 

Listopad

Konec doby kamenné

Doba bronzová

Doba železná

Keltové

Germáni

Opakování - pravěk

Učebnice str. 21-27

Pracovní sešit str. 12-16