Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Dějepis 6.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

Červen

Učebnici dějepisu jsou žáci povinni nosit domů k procvičení učiva.

Starověký Řím - doba republiky a císařství

Rozdělení římské říše

 

Květen:

Starověký Řím

učebnice str. 88-99

prac. sešit str. 49-54

Opakování:

Starověké Řecko

- histor. osa v sešitě nebo v učebnici na str. 86

 

Duben

Nové učivo:

Řecko-perské války

Aténský námořní spolek

Peloponeské války

Učebnice: str. 71-87

Pracovní sešit: str. 42-48

 

Březen

Nové učivo: 

První starověké civlizace v Evropě:

Kréta - minojská civlizace

Řecko - mykénská civilizace

Městský stát Sparta a Athény

Učebnice str. 61 - 70

Pracovní sešit str. 35-41

 

Domácí úkoly: 

Na středu 21. 3. 

- učivo z učebnice str. 64 - 67

- ústně doplńovačka na str. 65

- ústně doplňovačka z učebnice str. 67

(je to nalepeno i v sešitě dějepisu)

 

 

Únor

Učivo:

Starověká Palestina

Starověká Indie

Starověká Čína

Učebnice str. 54-60

Pracovní sešit str. 31-34

 

Domácí úkoly:

Na pondělí 26. 4.

- Probrané učivo str. 54 - 57 (Palestina, Indie)

- Ústně doplňovačky na opakování učiva:

  na str. 55 dole a na str. 57 dole v učebnici

 

Na středu 14. 2.

- Opakování - Starověký Egypt:

- prac. sešit str. 30/ot. 1-12

 

Leden

Učivo:

Starověký Egypt

Stará říše

Nová říše

Znalosti starých Egypťanů

Učebnice str. 39-49

Pracovní sešit str. 23-28

Domácí úkoly:

Na středu 10. 1.

Přečíst v učebnici str. 39-42

Prac. sešit str. 23/4 - najdu v učebnici na str. 40

Na pondělí 15. 1.

Doplň ústně v učebnici str. 42 - dole text

Prosinec

Učivo:

Sumer

Babylonská říše

Městské státy

Vznik písma, umění

Učebnice str. 31-38

Pracovní sešit str. 19 - 24

Domácí úkoly:

Na pondělí 18. 12.

- učebnice str. 34-35 - přečíst

- prac. sešit 

Na středu 13. 12.

- prac. sešit str. 20 - úvodní tet a 3 otázky

Na pondělí 11. 12.

- ústně doplńovačka v učebnici na str. 33

- opakování učiva na str. 31-33

Na středu 6. 12.

- přečíst v učebnici str. 32-33 (Sumerové)

Na pondělí 4. 12.

- učebnice str. 30-31 - přečíst

- prac. sešit str. 18/cv. 3 - křížovka

Listopad

Učivo:

Doba bronzová

Doba železná

Starověká Mezopotámie

Sumerové - úvod

Učebnice str. 22 - 30

Pracovní sešit str. 12 - 18

Domácí úkoly:

Na středu 29. 11.

Opakování probraného učiva - pravěk

- z učebnice str. 6 - 25

- z prac. sešitu test na str. 16

Na pondělí 27. 11.

- Umět učivo z učebnice str. 21 - 25

- Doplňovačku v učebnici na str. 25  písemně

   Je také nalepená v sešitě dějepisu.

- Naučit se shrnutí učiva v učebnici str. 25 dole

Na pondělí 20.11.

- Zopakovat si části doby kamenné ze sešitu,

  z pracovního sešitu str.13 cv.5

- Vědět, co je to bronz...

Na středu 15. 11.

- Naučit dělení doby kamenné: 

Učebnice str. 10 nebo ze zápisu v sešitě

Na pondělí 13.11.

- opakování učiva ze strany 18 - 20 v učebnici

- ústně umět doplnit text v učebnici na str. 20 dole 

Září - říjen:

Pravěk: Učebnice str. 6 - 21

Doba kamenná

Pracovní sešit - pravěk str. 2 - 12