Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Člověk a svět práce 6.A

Vyučující: Mgr. Denisa Třešňáková a Dominik Pavlů