Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 6.A

Vyučující: Šárka Konečná

14. 1. - 18. 1.

 • Po - diktát na n/nn, zdvojené souhlásky, vyjmenovaná slova
 • Út - mluvní cvičení
 • bě-bje, pě, vě - vje, mě - mně
 • St - mimořádně hodina literatury
 • Pá - test na světové pohádkáře

7. 1. - 11. 1.

 • Po - diktát na všechna vyjmenovaná slova
 • zdvojené souhlásky n/nn
 • příprava na čtvrtletní písemnou práci
 • Út - mluvní cvičení

POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (PÁTEK 11. 1. 2019)

 • slova příbuzná
 • stavba slova a pravopis
 • slovotvorný základ
 • střídání hlásek při odvozování
 • zdvojené souhlásky
 • odvozování přídavných jmen pomocí přípon -ský, -ští
 • vyjmenovaná slova

31. 12. - 4. 1.

 • PÁ - ODEVZDAT ČTENÁŘSKÉ DENÍKY!

17. 12. - 21. 12.

 • zdvojené souhlásky n/nn
 • vyjmenovaná slova

10. 12. - 14. 12.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po V
 • Út - popis bytu (dokončení ve škole)
 • Út - mluvní cvičení
 • St - zdvojené souhlásky

3. 12. - 7. 12.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po S
 • Út - mluvní cvičení, popis bytu
 • zdvojené souhlásky
 • přípony přídavných jmen
 • St - test na slovotvorný rozbor, stavbu slova, slova příbuzná

26. 11. - 30. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po S
 • střídání hlásek při odvozování
 • skupiny hlásek při odvozování
 • Út - mluvní cvičení
 • St - test na slovotvorný rozbor, stavbu slova, slova příbuzná

19. 11. - 23. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po P
 • stavba slova
 • slovotvorný základ
 • střídání hlásek při odvozování
 • Út - mluvní cvičení
 • popis plyšáka - dokončení

12. 11. - 16. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po P
 • stavba slova a pravopis
 • slova příbuzná
 • Út - přinést na hodinu plyšáka na popis
 • Út - mluvní cvičení

5. 11. - 9. 11.

 • Opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • Út - mluvní cvičení
 • Kontrola čtvrtletní písemné práce
 • Pohádky klasické a umělé
 • Pá - test na bibli

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (STŘEDA 7. LISTOPADU 2018)

 • najdi v textu nespisovné výrazy
 • přiřaď ukázku k útvaru národního jazyka
 • vyjmenovaná slova
 • rozliš, kde jsou dvojhlásky nebo spojení dvou samohlásek
 • zdvojené souhlásky
 • zapisování výslovnosti slova
 • přízvuk hlavní a vedlejší
 • zvuková stránka věty (věta oznamovací, rozkazovací, tázací (zjišťovací, doplňovací), zvolací)

29. 10. - 2. 11.

 • důraz, tempo, pauzy
 • opakování zvukové stránky jazyka

22. 10. - 26. 10.

 • Po - diktát na zdvojené souhlásky
 • St - test na hláskosloví (co je to hláska, urči slabiky ve slově, najdi, kde je dvojhláska a kde je spojení dvou samohlásek
 • Slovní přízvuk
 • Zvuková stránka věty