Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 6.A

Vyučující: Šárka Konečná

19. 11. - 23. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po P
 • stavba slova
 • slovotvorný základ
 • střídání hlásek při odvozování
 • Út - mluvní cvičení
 • popis plyšáka - dokončení

12. 11. - 16. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po P
 • stavba slova a pravopis
 • slova příbuyná
 • Út - přinést na hodinu plyšáka na popis
 • Út - mluvní cvičení

5. 11. - 9. 11.

 • Opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • Út - mluvní cvičení
 • Kontrola čtvrtletní písemné práce
 • Pohádky klasické a umělé
 • Pá - test na bibli

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (STŘEDA 7. LISTOPADU 2018)

 • najdi v textu nespisovné výrazy
 • přiřaď ukázku k útvaru národního jazyka
 • vyjmenovaná slova
 • rozliš, kde jsou dvojhlásky nebo spojení dvou samohlásek
 • zdvojené souhlásky
 • zapisování výslovnosti slova
 • přízvuk hlavní a vedlejší
 • zvuková stránka věty (věta oznamovací, rozkazovací, tázací (zjišťovací, doplňovací), zvolací)

29. 10. - 2. 11.

 • důraz, tempo, pauzy
 • opakování zvukové stránky jazyka

22. 10. - 26. 10.

 • Po - diktát na zdvojené souhlásky
 • St - test na hláskosloví (co je to hláska, urči slabiky ve slově, najdi, kde je dvojhláska a kde je spojení dvou samohlásek
 • Slovní přízvuk
 • Zvuková stránka věty