Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 6.A

Vyučující: Kateřina Julínková

 

Různá pravopisná cvičení najdete na www.pravopisne.cz, www.diktaty.cz, www.umimecesky.cz

Červen

Ve čtvrtek 7. 6. si nezapomeňte vzít čítanky. V pátek počítejte s posledními referáty.

Na pondělí 11. 6. napíšete do slohového sešitu práci na téma Popis děje. Využijete úterního zážitku z raftování a popíšete mi, co jste dělali. Používejte dějová slovesa. Rozsah práce 1xA4. Nezapomeňte na osnovu.

V úterý 12. 6. píšeme závěrečnou práci z češtiny. Zopakujte si: větné členy, rozbor věty na větné členy, druhy přísudků, shodu přísudku s podmětem. Samozřejmě tam bude také pravopisné cvičení.

Květen

 

Referáty na 1. 6. se přesouvají na úterý 29.5.

POZOR !!!!!! v úterý 22. 5. si všichni s sebou přineste sešity do literatury. Očekávám referáty, které měly proběhnout v pátek. Běda tomu, kdo zapomene!!!!

Ti, co v pátek z nějakého důvodu nebyli ve škole, si přečtou probrané úryvky z učebnice a dopíší zápisy ze sešitu.

Zároveň platí domácí úkol na úterý: Popis pracovního postupu (jídlo, které umím uvařit)  do slohového sešitu

 

Referáty do literatury

Štorch- Matyáš, Swift- Lukáš, Verne- Márinka, May- Ríša,                             18. 5

Batlička- Valerie, Halliburton- Theo, O´Dell- Linda, Tomeček- Adélka,          25.5.

Běhounek- Honza, Knight- Hela, Kipling- Adam, London- Julie,                     1.6.

Twain- Matěj, Foglar- Eva, Poláček- Natálka, Steklač- Filip                               8.6.

Literatura

V pátek 11. 5. píšeme test na balady. Projděte si teorii o baladách a pročtěte všechny poznámky o přečtených baladách (celá Kytice + Wolker : Balada o námořníkovi a Neruda: Dědova mísa a Romance helgolandská, Vrchlický: Jarní romance).

Čeština

!!!!! V pondělí 14. 5. si napíšeme po diktátu krátký testík na druhy přísudku.

Duben

Příští týden testík na druhy přísudku.

Na úterý 24.4. si připravte do slohu mluvní cvičebí na téma návštěva ZOO nebo botanické zahrady. Zaměřte se na popis děje. 

V úterý 10. 4. píšeme slohovou práci na téma popis osoby

V pondělí 16. 4. píšeme kontrolní práci z českého jazyka. bude tam vše, co se týká sloves a vše co se týká podmětu a přísudku. (Druhy podmětu a přísudku, plný význam slovesa být, sponová slovesa, převody přísudku slovesného na jmenný a naopak, skladební dvojice atd.)

Březen

V pátek 16.3. budu zkoušet pověsti a báje.

na úterý 20. 3. písemně Popis zvířete, podle již známé osnovy. Vyhledávejte v encyklopediích nebo na internetu, ať je popis co nejpodrobnější.

Na úterý 20. 3. připravte mluvní cvičení, Téma: Velikonoce

Do pátku prosím odevzdat všechny slohy.

V pondělí 12. 3. si napíšeme opakovací test na zájmena a číslovky. Zopakujte si druhy zájmen, druhy číslovek a vše, co jsme se k tomuto tématu učili.

V pátek 9. 3. budeme mít recitační soutěž. Tři vítězové postoupí do školního kola.

V pátek také píšeme test z literatury na pověsti a báje. 

Únor

 

V pondělí 26. 2. bude opakování podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen. Zopakujte si, co všechno u těchto slovních druhů určujeme.

Ve středu začínáme novou kapitolku Číslovky. Zároveň bude testík na délku i/í u zájmen typu: naši/naší, o ní/o ni, s mými/ mí apod.

Zkouším zájmena.

Na pátek 23. 2. si každý donese báseň k třídnímu kolu recitační soutěže, aby mně ji nejdříve ukázal, než se ji začne učit. Básně by rozsahem i obsahem měly odpovídat 6.třídě, tj. žádné říkanky a dětské básničky. Můžete využít i svou čítanku.

Na pondělí 19. 2. domácí úkol 86/4. Pište celé věty za zájmeno náš vždy dejte do závorky zájmeno ten

Př. S naším (tím) psem chodím na výstavy.

Pravopis můžete procvičovat také na WWW.pravopisne.cz.

Ve středu 14. 2. píšeme malý testík na zájmeno já.

Všichni se naučí druhy zájmen dle přehledu nalepeného v sešitě. Učte se zájmena v zapsaném sledu, ne na přeskáčku.

Referáty na pátek 16. 2. Všichni si přečtete určenou pověst a připravíte si její obsah zpaměti (cca 3 min) + stručný zápis do sešitu (max. 4 řádky) 

Můžete čerpat z těchto knih: Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti a Alena Ježková, Renáta Fučíková: Staré pověsti české a moravské. Oboje máme ve školní knihovně v mnoha výtiscích. Můžete použít i knihy jiných autorů (Radek Pilař, Alois Jirásek ad.)

O zlatém rounu (Mánička), Iasón a Medéa (Linda), Oidipus a Antigona (první část Matyáš, druhá část Julie- oba si přečtou celou pověst, ale prezentovat  budete pouze část), Odysseovy cesty (Honza), Hérakles (Theo), Perseus (Matěj), Orfeus (Natálka), O Čechovi (Jana), O Krokovi a jeho dcerách (Ivo), O Libuši a Přemyslovi (Ríša), O dívčí válce (Eva), O Horymírovi a Šemíkovi (Filip), O Bivojovi (Marek).

!!!!!!! změny v referátech O Bivojovi (Adam), O Čechovi (Hela) !!!!!!!

Ti, na které se nedostalo nyní, budou mít příležitost na konci února, kdy si rozdělíme brněnské pověsti.

Leden

29. 1. DÚ do domácího sešitu nalepit úkol a stupňovat pouze přídavná jména v závorkách.

Ve středu 31.1. píšeme testík na stupňování přídavných jmen.

16. 1. jsme si zadali slohovou práci na téma popis školy. Můžete (ale nemusíte) použít připravenou osnovu, kterýkoliv bod můžete změnit podle svých potřeb. Max.rozsah 2xA4.

V pátek  19. 1. píšeme test z literatury na bajky.

V pondělí 15.1. píšeme pololetní práci z českého jazyka. Zopakujte si: vyjmenovaná slova, pravopis -nn-/-n-, mně/mě, předpony s-, z-,vz-pomnožná/hromadná, abstraktní/konkrétní, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen, koncovky podstatných jmen, druhy a vzory přídavných jmen, koncovky přídavných jmen.

V pátek 12. 1. zkouším v literatuře učivo o bajkách. 

Prosinec

Nezapomeňte, že v pátek máme tři hodiny češtinu, část budeme věnovat mluvnici, část literatuře. Nezapomeňte si sešity Český jazyk, učebnice mít nemusíte.

Připomínám čtenářské deníky, poslední termín se třemi zápisy je pátek 15. 12.

6. 12. Vzhledem k velmi špatným výsledkům v testu na prověření vyjmenovaných slov zadávám celé třídě (mimo dva, kteří nedosáhli 10 pravopisných chyb) opakování vyjmenovaných slov + písemné vyhotovení všech cvičení z učebnice od strany 40 /cv.2 po str.43/ cv.22. Budou to poslední cvičení na vyjmenovaná slova, která s vámi opravím. Cvičení pište do sešitu Domácí úkoly. Toto učivo se začíná ve třetí třídě a nemůžeme celou šestou strávit učením toho, co jste se měli naučit již dávno.

Všem znovu připomínám, že na internetu, na kterém trávíte tolik času, můžete procvičovat vyjmenovaná slova on-line, zároveň se vám vše opraví. Toto učivo není na pochopení, je o naučení  a procvičení.

30.11. nezapomeňte na domácí úkol  na slovní druhy

22.11. přes sobotu a neděli zopakujte slovní druhy, jak jdou po sobě, jaká mají čísla, co který vyjadřuje, jakými otázkami se na něj ptáme. Stále píšeme kdykoliv malé testíky na vyjmenovaná slova.

16. 11. po neděli píšeme testík na -mě-,-mně-. Vypracovaná a opravená cvičení máte v sešitě Český jazyk a Domácí úkoly. Využijte i cvičení na internetu, např.: pravopisne.cz

Pokračuje prověřování vyjmenovaných slov.

Kdo nepsal test z literatury, napíše si ho v pondělí nebo v úterý.

Zopakujte si pravidla pro předpony s-, z-, vz- budeme je procvičovat.

8.11. -zopakujte si znovu vyjmenovaná slova, každou hodinu od pondělka bude kraťoučký testík na každé písmenko

V pátek máme první hodinu sloh místo matematiky, nezapomeňte si slohové sešity!!!

Připomínám také téma mluvního cvičení: Můj koníček

10.11. píšeme test na pohádky. Nejdříve někoho vyvolám ústně.

Nezapomeňte na domácí úkol str.34/4, na pondělí.

V pátek budu ústně zkoušet pohádky, vše, co máme zapsané v sešitě.

V pondělí 6. 11. píšeme kontrolní práci za první čtvrtletí. Zopakujte si nářečí, stavbu slova, tvoření slov, druhy vět, zdvojená -NN-. Součástí bude pravopisné cvičení.

Připomínám těm, co dnes neměli úkol, že zítra tj. 19. 10. ho předají Natálce, která mi pak úkoly přinese. Jedná se o Natálku, Thea, Marka, Janu,

Honzu a Ríšu.  Pokud jste zapomněli, je to úkol str.33/1 od lišky.

Dále připomínám, kdo zapomněl v úterý odevzdat sloh a nedonesl ho ani ve středu, má poslední možnost ve čtvrtek. Je to Nikita O., Nikita K., Honza a Hela.

Nezapomeňte na opravu diktátu se zdůvodněním chyb.

Domácí úkol  31/1 zbylá slova- na středu. Ve středu testík na stavbu slova.

Od října zkouším  kdykoliv vyjmenovaná slova.

Test z literatury  pro ty, co chyběli,   na lidovou slovesnost bude v úterý 3. 10.  

Doporučená četba pro 6.ročník   

V 6.třídě je třeba přečíst každé pololetí nejméně 3 knihy a udělat zápis jejich obsahu do čtenářského deníku  (v rozsahu A5-A4). Využívejte nabídku doporučené četby, s těmito knihami budeme pracovat v literatuře i literárním semináři.

Referáty, které budou zadávány v průběhu roku, se budou třídě prezentovat vlastními slovy s pomocí interaktivní tabule (obrázky, osnova textu).

Každé pondělí píšeme diktát či cvičení na český pravopis.

Sešity pro  6. třídu: Český jazyk (na zápisy), Diktáty, Domácí úkoly, Literatura (na zápisy), Literární seminář (zajímavosti a zápisy) - rozměr A5, linkované

                                Sloh (stačí tenčí), Čtenářský deník - rozměr A4, linkované      celkem 7 sešitů

 

!!! 19. 9. Připomínám, že v pátek zkouším lidovou slovesnost a můžeme také psát testík.

Ve čtvrtek 21. 9.  bude místo angličtiny sloh, vezměte si slohové sešity (A4).