Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 6.A

Vyučující: Šárka Konečná

Různá pravopisná cvičení najdete na www.pravopisne.cz, www.diktaty.cz, www.umimecesky.cz

17. 9. - 21. 9.

  • Po - diktát na vyjmenovaná slova po B
  • jazykové příručky
  • slovníky a slovní zásoba
  • Pá - test na lidovou slovesnost (vysvětlení základních pojmů - píseň, přísloví, pohádka, pověst, báje a další)

10. 9. - 14. 9.

  • Po - diktát na vyjmenovaná slova po B
  • Rozvrstvení národního jazyka
  • Útvary národního jazyka
  • Ústní lidová slovesnost