Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Angličtina 6.A

Vyučující: Mgr. Kateřina Pekařová

Prosím, aby měli žáci učebnici i sešity obalené!

Právě probíráme:

opakování - základní pozdravy

- possessive adjectives (my, your, his, her....)

- my family

- I can/ can't
- There is / are
- have got / has got