Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Angličtina 6.A

Vyučující: Pekařová Kateřina

Ve čtvrtek 1.11. opakování na přítomný čas prostý a adverbs of frequency (sometimes, often, never...)

9.11. Čtvrtletní písemka - opakování (have got, can, there is / are), přpítomný čas prostý, adverbs of frequency, předložky před časem.

Kdo nepsal, napíše si ji v den příchodu do školy.

 

Pololetní písemka 10. 1. - gramatická část - opakování přítomného prostého a průběhového času
- adverbs of frequency (sometimes, often....), rozdíl mezi PS a PC, popis obrázku, ordinal numbers (first, second....), datum

11.1. - část slovní zásoby - test na slovíčka z celého pololetí