Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Angličtina 6.A

Vyučující: Mgr.Irena Vaníčková

 

18.-22.6.    Tvoření příslovců (Adverbs)

                  Porozumění textu

  referáty: Julie, Ríša, Helena Nikita

11.-15.6.  opakování na KPP

 

                 referát Valerie

4.-8.6.      UNIT 6  going to

                              have to

                Referáty na opravu: Natálie a Ivo

28.5.-1.6. UNIT 6 -going to (blízký budoucí čas)

                UNIT 5 

                vazba "as -as" (přirovnání)

                referáty PO   Adam

                             ČT    Adéla

                Ve čtvrtek 31.5. test na stupňování vazbu "...than..". a    "...as -as".

                 

14.-18.5.  UNIT 5

                Stupňování příd.jmen

                Great Britain

                Weather -opak.slovní zásoby

                Ve čtvrtek opět testík na stupňování. 

                V pondělí 21.5. test na slovíčka AB.

                referáty -PO Matyáš

                               ČT  Natálka

 

   9.-10.5. UNIT 5

                 Stupňování nepravidelných příd.jmen

                 referáty na další týden PO -Matěj

                                                     ST  - Natálka

!!! V pondělí 14.5.  test na slovíčka Unit 5A - dobrovolníci

    V úterý  15.5.  všichni test na stupňování příd.jmen.

    Od středy 16.5. pětiminutovky každou hodinu -slovíčka, stupňování.

   2.-4.5.   Comparison of adjectives (Stupňování příd.jmen)

                 referát má    ST    Theo

                                     ČT     Jan

23.-27.4.   Recipe

                 National Meals

Úkol na 2.5. - recept na jednoduché jídlo / min 5 ingrediencí a 5 bodů v postupu/ + OBRÁZEK

                      /viz SB 50/

   VYPRACUJ NA A4, dej si záležet -pěkná úprava, rozvržení jednotlivých částí

                      referát -Filip a Theo /Nikita nebo Eva/

 

16.-20.4.   oprava KPP

                 a few, a little

                 referáty Animals -Mánička a Lukáš

          KPP  čt  12.4.

            Past  Simple – to be

            Past Simple – regular verbs (-ed)

            Past Simple -  irrregular verbs

            tvary nepravidelných sloves  (go –went)

            Food

            some  x any

           U  x  C

          how much  x how many

 

3.-6.4.      ve středu  test -slovíčka

                ve čtvrtek test na "some,any"

     (vše bylo oznámeno již před Velikonocemi)

                 How much, How many              

26.-27.3.  Opakování "some,any,a/an"-countable ,uncountable nouns

PO VELIKONOCÍCH TEST  NA SLOVÍČKA  UNIT4AB,

                                   TEST  NA "SOME,ANY"

19.-23-3-   Countable - uncountable nouns

                  Some, any

                 Menu

               !!Ve čtvrtek  22.3.  je 1.hodinu PŘ a 3.hodinu AJ.

12.-16.3.  Food, drinks -  slovní zásoba

                Počitatelná a nepočitatelná podst.jména

  **Připravujte si referáty "Animals".

 

5.-9.3.      Procvičování Past Simple

                Čtení s porozuměním

     V úterý 13.3.  test na nepravidelná slovesa.(věty)

26.2.-2.3   Past Simple  Irregular  verbs

                  práce s textem

V PONDĚLÍ 5.3. TEST NA NEPRAVIDELNÁ SLOVESA -VĚTY!!

19.-23.2.   Past Simple - Irregular verbs /Nepravidelná slovesa/

                 Učte se tvary nepravidelných sloves (viz seznam v sešitě), slovíčka Unit 3C.

                 V PONDĚLÍ 26.2. TEST NA NEPRAVIDELNÁ SLOVESA!!!

                  

12.-16.2.  Opak. Past Simple

                  -začínáme tvary nepravidelných sloves pro minulý čas

12.2.         Past Simple -zopakování tvoření u pravidelných sloves (viz podrobný zápis v sešitě)

                 Past Simple - Irregular verbs (viz seznam v sešitě nebo v WB)

!!! Ve středu 14.2. test na Past Simple od slovesa "to be".

     Ve čtvrtek 15.2. test na Past Simple -pravidelná slovesa.

 

PRESENTATION –ANIMAL /5-10MINUTES/

- What is it?

- Where does it live?

- How does it look like? (size,colour,appearance)

- What does it eat?

- Anything special or interesting

/+ Pictures  on t he interactive board/

 

29.1.-1.2.  Past Simple -procvičování učiva

                  Ve čtvrtek 1.2.  test na toto učivo!!!

  Po prázdninách v pondělí 12.2.  testík na slovíčka  Unit 3AB!!!

                 

22.-26.1.  Past Simple  +  -  ?   regular verbs

15.-19.1. KPP,oprava KPP

              Past Simple (to be) +   -   ?

8.-12.1.  Opakování tvoření přít. časů, užití obou přítomných časů

              Opakování na pís.práci

 

AJ Pololetní písemná práce 16.1.2018

Present Simple

Present Continuous

PS  x PC

samostatná zájmena

předložky času /at, on, in/

překlad textu

 3.-5.1.       Present  Tenses

                    !!!slovíčka 2C

18.-20.12.   Christmas carols

                    Peppa Pig and Santa Claus (video story)

                    Christmas traditions

11.-14.12.   Samostatná zájmena

                    procvičování Present Continuous

                  "Jingle bells"

                 

   4.-8.12.    Otázka v Present Continuous + Short answers

                   Ve středu test na tvoření kladných a záporných vět v tomto čase.

27.-3.11.    Present Continuous"  (Přítomný průběhový čas)  + - ?

20.-24.11   opakujeme "at, on, in" a "Present Simple"

                   referát na "My favourite song" má Theo - na čtvrtek 23.11.

                   slovíčka "Measuring time"

                 ZÁKLADNÍ KONVERZACE /viz lístek A - B/

13.-16.11.   Opakování   Prepositions of time   "at,on,in"

                   Birthday  (překlad textu s.11), práce se slovníky

Průběžné zkoušení formou krátké pětiminutovky  na probrané učivo (4-5 žáků) kdykoliv během týdne.

V pondělí 20.11.   testík na "at,on,in".

6.-10.11.     KPP 

30.10.-3.11.   opakování na KPP

                      Ordinal numbers (Řadové číslovky)

Čtvrtletní písemná práce   - úterý  7.11.

- Present Simple  +, - ?

- WH questions

- Adverbs of frequency

- ordinal numbers, date

 

23.-25.10.   Possessions ( ´s, přivl.zájmena)

  V pondělí test na slovesa WB75/1D

16.-19.10.   Adverbs of frequency

                  Opakování přít.času

                   Ve středu testík na "WH question words".

  9.-13.10.   WH Questions

                 Ve čtvrtek znovu test na Present Simple. (minule se příliš nepovedlo, přestože se jedná o učivo z minulého roku)

2.-6.10.  Present simple

              opakování  určování hodin, měsíců v roce ..

              WH questions

 

Ukol na 2.10.  - uč. s.8/čtení a překlad textu

                         - s.9 /cv.7 - do sešitu zapsat pravdivé věty (na základě textu s.8)

                         - slovíčka PS s.74/1A - UMĚT, NEPŘEPISOVAT

 

V pondělí 18.9.  testík na zopakované učivo-  abeceda, členy,přivlastňovací zájmena, sloveso "to be" +,-,?

18.9-19.9.  can/can ´t

                  Present Simple  +, -, ?

 

11.-15.9.   Opak. slovesa "to be" +, - ?

                          

                 - příprava Dne jazyků

 

6.-8.9.  Pozdravy  (Greetings)

            Abeceda   (Alphabet)

            Pokyny  (verbs of instructions)

dú -zopakovat si užití členů  a/an, přivlastňovací zájmena, názvy členů rodiny

 

 

Hello, girls and boys? How are you? I ´m fine .  See you next week. I ´m looking forward to meeting  you again. Your English teacher, Mrs. Vaníčková

 

dú -zopakovat si užití členů  a/an, přivlastňovací zájmena, názvy členů rodiny