Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Angličtina 6.A

Vyučující: Pekařová Kateřina

Ve čtvrtek 1.11. opakování na přítomný čas prostý a adverbs of frequency (sometimes, often, never...)

9.11. Čtvrtletní písemka - opakování (have got, can, there is / are), přpítomný čas prostý, adverbs of frequency, předložky před časem.

Kdo nepsal, napíše si ji v den příchodu do školy.